Общи условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта Ofertini.com, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.

I. ДЕФИНИЦИИ

 • Интернет страница е съставна и обособена част от Уебсайт.
 • Потребител – всяко лице, въвело електронния адрес на Ofertini.com и достигнало до интернет страницата на която са публикувани съответните оферти.
 • Електронна препратка – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
 • Оферта – предложение, адресирано към потребителя за закупуване на стоки и/или услуги, публикувано на интернет сайта Ofertini.com.
 • Агрегатор - интегрира съдърание от множество интернет страници.
 • "Уебсайт", "Сайт" – уебсайт с адрес (URL) www.ofertini.com.
 • IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;
 • "бисквитки", "cookies" - Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.
 • Потребителски профил е обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от САЙТА, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на имейл или потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и САЙТА;
 • Публичен потребителски профил е обособена част от Уебсайта, предоставяща публично частична информация за Потребителя, включваща посочените от него име, местоживеене, снимки, както и всякаква друга информация за Потребителя и неговите действия в Уебсайта, които Потрбителят сам е избрал да бъдат публични, по негово желание или за да има достъп до предлаганите от САЙТА услуги;

II. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Ofertini.com предоставя услуги с информационен, рекламен и справочен характер за лична употреба без търговски цели. Ofertini.com не публикува собствени обяви за продажба на стоки и/или услуги, които да изискват заплащане на сума от страна на потребителя.

Ofertini.com функционира като агрегатор – в него се публикува информация за оферти от избрани сайтове за колективно пазаруване наричани трети страни, извлечена от уебсайтове на същите.

Ofertini.com не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване.

Ofertini.com има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.

Ofertini.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес.

Ofertini.com предоставя безплатни услуги на потребителите си и те от своя страна с влизането си в сайта Ofertini.com и отварянето на която и да е негова страница, модул, поле или popup, се съгласяват, че с въвеждането на своя имейл адрес потребителят изразява изричното си съгласие, че Ofertini.com има правото да:

 • му изпраща непоискани търговски съобщения по имейл;
 • му изпраща информация свързана със сайта Ofertini.com;
 • му изпраща по имейл рекламни бюлетини от трети страни;

Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по имейл от Ofertini.com, като следва инструкциите в някое от писмата.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашата поверителност е важна за нас, затова независимо дали сте нов потребител или ползвате услугите от дълго време, моля, непременно отделете време да се запознаете с практиките ни - и ако имате въпроси, свържете се с нас.

1. Събираме информация по следните начини:

• Информация, която вие ни предоставяте.
Например за някои от нашите услуги се изисква да регистрирате профил. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, град и др. които ще съхраним в профила ви.

• Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна.
Събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това - например когато посещавате уебсайта, събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа):

Използваме услугите на Google Анализ, който събира данни за потребителите при посещение на уеб сайта. За повече информация, относно данните, които Google извлича, моля, запознайте се с тяхната декларацията за поверителност.

1.1 Автоматично събиране на данни при регистрация
Когато направите регистрация в сайта или се абонирате за имейл бюлетин, автоматично събираме и съхраняваме определени данни в сървърни бази данни. Данните включват:

- регистрационна информация за час и дата на регистрацията;
- IP адрес;
- потвърдена/непотвърдена регистрация в САЙТА;
- "бисквитки", които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.

1.2 В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, САЙТЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя, които са нужни за използване на услугите на САЙТА. След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, за промяна на своите настройки.

1.3 САЙТЪТ събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за САЙТА.

1.4 С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в САЙТА, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на Потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от САЙТА за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

1.5 При посещаване на САЙТА чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на САЙТА за мобилни устройства, Потребителят се съгласява и дава разрешение да се събират данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на Потребителя за находящите се в близост до него обекти, предлагащи услуги на САЙТА.

1.6 САЙТЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите:
- да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване;
- прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
- разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
- предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на САЙТА, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона;
- други посочени в закона случаи.

1.7 Може да споделяме информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си - например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.
Ако САЙТЪТ участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

1.8 С регистрацията си в САЙТА Потребителят разрешава в потребителските му профили в САЙТА, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от САЙТА или от офериращите в сайта търговци. Потребителят може да откаже получаването на такъв тип съобщения от своя профил или като последва линк за отказ в някой от вече изпратените му съобщения.

2. Как използваме събраната информация

2.1 Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание - например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсенето и/или реклами.

2.2 Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си - например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения, както и да изпращаме нашия имейл бюлетин.

3. Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете - освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер.
Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

4. Информация, която споделяме

4.1 САЙТЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите:
- да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване.
- прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
- разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
- предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на САЙТА, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

4.2 Може да споделяме информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си - например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

4.3 Ако САЙТЪТ участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

5. Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим информацията на потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:
• Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
• Всяка регистрация трябва да бъде потвърдена по имейл от потребителя, който я е направил. Това означава, че потребителят трябва да има достъп до имейл адреса с който е направил регистрацията за да активира своята регистрация. Периодът за възможност за потвърждаване на регистрацията е 1 месец.
Ако потребителят не потвърди своята регистрация в период от 1 месец, неговите данни се заличават.
• Потребителят има възможност да извърши бърза регистрация чрез Facebook бутон за вход, като в този случай се използват данни от личния му профил във Facebook, които са публично достъпни и в този случай не се изисква потвърждаване по имейл. За потвърджение от страна на Потребителя се използва неговия оторизиран достъп до акаунта му във Facebook. Така Потребителят свързва Facebook профила си с профила в САЙТА. В случай, че липсват данни за свързване на двата профила, на Потребителя се предоставя възможност за собственоръчно попълване на нужните данни.
• Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
• Достъпът до личната информация е ограничен до администраторите на сайта, които се нуждаят от нея, единствено с цел да бъдат предлагани услугите на сайта.

6. Срок за съхранение на личните данни

6.1 При първоначална регистрация в САЙТА, Потребителят попълва своите данни, но те няма да бъдат обработвани, докато Потребителят не потвърди своята регистрация (чрез потвърждаване на своа имейл или чрез синхронизация на Facebook профила му).
В случай, че Потребителят не потвърди своята регистрация, след 60 дни от датата на регистрация, неговите данни ще бъдат изтрити и профилът му заличен.
6.2 След потвърдена регистрация, Потребителят има пълен достъп до услугите на САЙТА. За да прекрати използването на САЙТА и неговите лични данни да бъдат заличени, Потребителят трябва да изпрати имейл със своето желание, единствено от имейла с който е направена регистрацията, за да бъде потвърдена неговата самоличност.
6.3 Изтрити обяви и акаунти не се възстановяват.

IV. ТРЕТИ СТРАНИ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Цялата информация (текстови, графични, конкретни условия по сделките и т.н.) се извличат от съответните сайтове на доставчици на стоки и/или услуги и рекламодатели, които като дефиниция са трети страни и в агрегатора се поставя линк към оригиналното съдържание.

Ofertini.com не носи никаква отговорност за качеството на предлаганите стоки и/или услуги, за достоверността, актуалността, законността на информацията, предоставена от трети страни или достъпна след последването на линк към съдържание, предоставено от същите.

Когато последвате линк на трета страна или желаете да закупите стока и/или услуга, информацията за която е публикувана на Ofertini.com, влизате в договорни отношения със съответния доставчик на услугата (сайт) и в този смисъл сте обвързани с неговите условия и правила за ползване.

Ofertini.com не носи никаква отговорност за евентуално настъпили щети материални или нематериални или пропуснати ползи за потребителя ако:

 • Същият влезе в отношения, кореспонденция или други с трети страни;
 • Същият заяви, закупи, заплати и т.н. стоки и/или услуги, предлагани от трети страни;
 • Същият последва линкове/съдържание на трети страни.
 • Същият осъществи каква да е интеракция с трети страни.

В този смисъл Ofertini.com, в рамките на закона, има ограничена отговорност спрямо цялото публикувано съдържание на трети страни.

V. АВТОРСКИ ПРАВА

Дизайнът под формата на текст, графика и цветово оформление, всички скриптове, source кодове и бази данни са изключителна собственост и авторско право на оператора на сайта Ofertini.com и като такива копирането им и всякакъв вид употреба са забранени.

VI. ОБХВАТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОФЕРТИНИ.COM

1. В томболата могат да участват настоящи (съществуващи) и бъдещи (нови) потребители на сайта Офертини.com, на територията на Република България, които са изпълнили условията за участие, описани на адрес спечели-почивка.ofertini.com.

2. Печелившите в томболите се известяват на имейл адреса с който са се абонирали.

3. В случай, че даден потребител е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор от страна на потребител в рамките на 10 /десет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 2 се счита, че потребителят се отказва от получаване на наградата, като на негово място съответната награда ще бъде разиграна в нова томбола. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден потребител изрично откаже да получи наградата си.

4. Един потребител може да спечели само една награда.

5. Право на участие в томболата нямат служители на организатора на томболата и членове на техните семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

6. Ofertini.com има право да изпраща на потребителите участващи в играта системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи реклама.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. Ofertini.com няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.

Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на www.Ofertini.com, Ви обвързва с тях.